İNSAN KAYNAKLARI

Pakyürek A.Ş 'nin temel insan kaynakları prensibi, tüm çalışanlarıyla sürdürülebilir, verimli ve uzun süreli iş ilişkileri kurmaktır. Bu bakımdan çalışanların birincil ihtiyaçları olan uygun çalışma ortamı, ulaşım, çeşitli yan haklar vb. kriterler en üst standartlarda sağlanmaktadır.

Pakyürek A.Ş., belirlediği insan kaynakları politikası çerçevesinde çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimlerini önemseyerek gerekli mesleki eğitimler, motivasyon etkinlikleri ve sosyal aktivitelerle çalışan-kurum bağını güçlendirmektedir.

Aynı çatı altında birbirleriyle uyum içerisinde çalışarak yüksek performansla fayda sağlamaları ve kuruma sadakatleri, Pakyürek A.Ş.’nin çalışanlarından beklediği en önemli kriterlerdir.

el görseli