SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Pakyürek A.Ş. faaliyet gösterdiği tüm alanlarda; üretimin, verimliliğin ve müşteri memnuniyeti sürdürülebilirliği için ulusal ve uluslararası standartların benimsenmesi ve uygulanmasına önem göstermektedir.

Pakyürek A.Ş.’nin sürdürülebilirlik anlayışı, faaliyetlerin her noktasında, ekonomik, çevresel ve sosyal prensiplerin uygulanması ve performansların takip edilerek sürekli iyileştirilmesini içerir.

Her sektörde değişen iş ortamı ve pazar koşullarına hızla uyum sağlamak, AR-GE ve ÜR-GE yatırımlarını devamlı kılarak somut ve verimli sonuçlar elde etmek, yeni pazarlara açılmak için gerekli tüm aksiyonları almak Pakyürek A.Ş.’nin büyüme konusundaki sürdürülebilirlik uygulamalarını oluşturmaktadır.

Tüketicilerinin, çalışanlarının ve paydaşlarının hakları konusunda bilgili, adil, sorumlu ve şeffaf bir yönetim anlayışı, Pakyürek A.Ş.’nin idari sürdürülebilirlik ilkeleridir.

ağaç görsel

Dondurulmuş su ürünleri sektöründe yılın her döneminde avcılığa bağlı kalmadan hammaddenin sağlanması ve üretimin sürdürülebilirliği, bilimsel ve kurumsal ilkeler sayesinde gerçekleştirilmektedir.

Pakyürek A.Ş. sürdürülebilirlik anlayışı çerçevesinde; kadın istihdamının desteklenmesi, çalışanlara yönelik eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, kuruma aidiyeti güçlendirecek sosyal aktiviteler, enerji verimliliği, çevrenin ve doğal kaynakların korunmasıyla ilgili çalışmalar gerçekleştirmeye devam etmektedir.

birlik görseli